Farget

Disse foliene skjæres ut i skjæreplotter og presses på tekstiler.